Farské oznamy  Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

Liturgický kalendár :

Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.

Piatok : Sv. Justína, mučeníka

Nedeľa : 9. Nedeľa

 Sväté omše :

 

 

Pondelok

28.5.

Utorok

29.5.

Streda

30.5.

Štvrtok

24.5.

Piatok

31.5.

 Sobota

   1.6.

Nedeľa

    2.6.

 Dolné  

 Motešice

       18.00   18.00 15.00 sobášna  

  10.30

 Horné  

Motešice

        18.00

akatist

   9.15
Neporadza   18.00   7.30           8.00
Petrova      Lehota         18.00     18.00   
Peťovka   17.00   

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela  a Krvi Pána Ježiša. Sväté omše budú takto: V stredu večer s platnosťou o 18.00 v PL aj s pobožnosťou. A vo štvrtok ráno v N o 7.30 a DM o 18.30 s oltárikmi a procesiou. Prosím tých, ktorí každý rok robia oltáriky, aby ich pripravili.

Piatok bude farská adorácia. Klaňať sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti je veľká milosť. Pri adoráciách spievame piesne chvál, ktoré nás uvádzajú do modlitby a otvorenosti voči Božiemu hlasu v nás. Adorácia bude kratšia, lebo po nej budeme spievať Akatist k Presvätej Bohorodičke.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 + Daniela
Utorok D. Motešice 18.00 + Jozef, Mária Novosadoví
Streda P. Lehota  18.00 + Viktorka a Ondrej a deti
Štvrtok Neporadza 7.30 Za farnosť
D. Motešice 18.00 + Viktor a Veronika Belákoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Jozef, Anna Lančaričoví a deti
Sobota D. Motešice 15.00 Sobášna Brigand
Peťovka 17.00 + Miroslav a Michal Richtarechoví
P. Lehota 18.00 + Vendelín a Pavol
Nedeľa Neporadza 8.00 + Rudolf, Mária Tunegoví  
H. Motešice 9.15 + Vincent, Angela Pšenákoví
D. Motešice 10.30 + Ján, Božena Prokopovičoví