LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Najsvätejšieho  Kristovho tela a krvi, slávnosť

nedeľa:            Deviata nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (27. mája – 2. júna 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Pavol a Margita Richtarechoví
Utorok P. Lehota 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda P. Lehota 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
H. Motešice 1900 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 1800 Poďakovanie za 80. rokov života Valérie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gabrišovú, Richtarechovú a Vaničkovú
Piatok H. Motešice 1900 Za † Július a Jozefína Smolkoví a synovia Július a Kamil
Sobota Peťovka 1800 Za farnosť
P. Lehota 1900 Za † Štefan Masarik (1 r)
Nedeľa Neporadza   800 Za † Ján Rychtarech
H. Motešice   915 Za † z rodiny Scheerovej
D. Motešice 1030 Za † Jaroslav Dlábik

 

  1. Kto sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. omša vo farskom kostole bude spojená s procesiou (okolo kostola).
  2. HKSD – eRko pozýva všetky deti ako aj celé rodiny na Deň radosti , ktorý sa bude konať v areály ZŠ vo Svinnej dňa 8. júna so začiatkom o 900 do 1530. Pre deti je pripravený bohatý program (zábavné, tvorivé a ďalšie aktivity, aj sv. omša). Je potrebné vziať si so sebou prezuvky, jedlo a pitie. Bude pripravené aj drobné občerstvenie (do ktorého môžete tiež prispieť – koláče, chlebíky, malinovky – cez animátorky eRka). Účastnícky poplatok je 3,- €.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Horných Motešíc 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

25. mája 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy