Farské oznamy4.adventná nedeľa

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Sobota : ZJAVENIE PANA, prikázaný sviatok

Nedeľa : KRST KRISTA PANA 

Sväté omše :

 

 

Pondelok

1.1.

Utorok

2.1.

Streda

3.1.

Štvrtok

4.1.

Piatok

5.1.

 Sobota

  6.1.

Nedeľa

  7.1.

 Dolné  

 Motešice

  10.30    14.00

Pohrebná

     

 

  10.30   10.30
 Horné  

Motešice

   9.15         18.00    9.15
Neporadza    8. 00   7.30       

  8.00

  

   8.00

Petrova      Lehota    17.00    18.00        9.15    11.45
Peťovka   

 V pondelok je sviatok Bohorodičky. Sväté omše budú takto : Neporadza 8.00; H. Motešice 9.15; D. Motešice 10.30; a Petrova Lehota o 17.00 hod.

V sobotu je Zjavenie Pána Troch kráľov, sväté omše budú takto : s platnosťou na sviatok v piatok v H. Motešiciach o 18.00 ; Neporadza 8.00; Petrova Lehota 9.15; . Motešice 10.30;

 Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 12.5. (sobota) 2018 o 10.00 vo farskom kostole.  Slávnosť 1. Sv. prijímania bude v nedeľu 13.5. (nedeľa) 2018 o 10.30 vo farskom kostole.

 Seminár Obnovy v DS začne v nedeľu 14. Januára 2018. Ak má niekto ešte záujem môže prihlásiť u farára.

 Je prvopiatkový týždeň, keďže bola nedávno spoločná spoveď, budem spovedať pol hodinu pred svätými omšami. Starých a chorých po domoch vyspovedám až vo februári.

 Správu  o stave farnosti prednesiem na svätej omši na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) vo farskom kostole o 10.30 hod. Prajem všetkým farníkom požehnaný čas.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 8.00 + Edvard Začik a rodičia Žačikoví a Paškoví
H. Motešice 9.15 + Pavol Mária a deti
D. Motešice 10.30 Za farnosť
P. Lehota 17.00 + Ján, Anna Svančároví
Utorok P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Laššovú a Donkovú
Streda D. Motešice 14.00 + pohrebná Viliam Koštál
Štvrtok Neporadza 7.30 Za zdravie pre syna
Piatok H. Motešice 18.00 + Augustín Riška
Sobota Neporadza 8.00 Poďakovanie za 70 rokov života Emílie Dudášovej a prosba o BP
P. Lehota 9.15 + výročná Adela Mozoľová
D. Motešice 10.30 + Helena Dubačová
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a BP pre rodinu Richtarechovú
H. Motešice 9.15 + Jozefína a Július Smolkoví
D. Motešice 10.30 Za zdravie a BP pre krstných rodičov
p. Lehota 11.45 + Mária Ignác Masarykovi a rodičia