Farské oznamy  Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Liturgický kalendár :

Štvrtok : Sviatok nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza.

Nedeľa : Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

 Sväté omše :

 

 

Pondelok

21.

Utorok

22.5.

Streda

23.5.

Štvrtok

24.5.

Piatok

25.5.

 Sobota

   26.5.

Nedeľa

    27.5.

 Dolné  

 Motešice

       

  10.30

 Horné  

Motešice

           9.15
Neporadza     19.00           8.00
Petrova      Lehota       19.00       18.00   
Peťovka   17.00   

Dnes odchádzame na púť do Talianska. Autobus bude pristavený v HM na autobusovej stanici o 19.30 hod. Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať vdp. Ján Hrabovský, farár na Bobote. Sväté omše budú v Utorok a vo štvrtok o 19.00 hod.

 Chcel by som povzbudiť všetkých, aby sme v tieto dni rozmýšľali, ako viac prebudiť našu farnosť. Možno nastáva čas, aby sa vytvorili nejaké spoločenstvá: manželské? rodinné? mládežnícke? Kde by sme sa spolu modlili. Avšak modlitba a stretania sa musia byť pravidelné, aby to prinášalo ovocie. Iste každý piatok sa farnosť modlí pred Eucharistickým Pánom, to je tá najkrajšia a najvznešenejšia vec.

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza
Utorok P. Lehota  19.00 Za uzdravenie tela, duše a ducha pre brata
Streda D. Motešice
Štvrtok Neporadza 19.00 + Alojz, Anastázia Richtarechoví a sestra Mária
Piatok H. Motešice
Sobota Peťovka 17.00 +z rodiny Čerňanskej a Peťovskej
P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Mitickú a Marčekovú
Nedeľa Neporadza 8.00 + z rodiny Múrdej , Országovej a Kontovej
H. Motešice 9.15 + Augustín Zigo a rodičia a st. rodičia
D. Motešice 10.30 + Jaroslav Dlábik