LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Preblahoslavenej panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného veľkňaza, sviatok

sobota:            Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

nedeľa:            Jedenásta nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

 

úmysly svätých omší: (6. – 12. júna 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Laššovej a Hromníkovej
Utorok P. Lehota 1900 Za † Michal a Štefánia Blahoví
Streda D. Motešice 1900 Za † Jana
Štvrtok Neporadza 1900 Za uzdravenie Sebastiána, ochranu Panny Márie a Božiu pomoc v rodine
Piatok H. Motešice 1900 Za † Eva
Sobota P. Lehota 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre Augustínu (85 r.) a rodinu
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Richtarechovú a Horákovú
H. Motešice   915 Za † František, Anna a deti
D. Motešice 1030 Za † Leo a Amália Kučerkoví a deti

 

  1. Dnešná nedeľa zoslania Ducha Svätého je zavŕšením päťdesiatdňového Veľkonočného obdobia. Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  2. Prvé stretnutie birmovancov bude v priebehu tohto týždňa (Dolné Motešice v stredu, Neporadza vo štvrtok, Horné Motešice v piatok a Petrova Lehota v sobotu) v kostole po sv. omši.
  3. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva všetky deti na turistické stretko v sobotu 11. júna o 1000 . Zraz v Horných Motešiciach na autobusovej zástavke.
  4. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva všetky deti aj rodiny na Ďeň radosti do Krušoviec v nedeľu 26. júna so začiatkom o 800 (sv. omša a bohatý program). Autobusová doprava je zabezpečená.
  5. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Petrovej Lehoty 50,- €; z Dolných Motešíc 50,- €; z Horných Motešíc čiastkou 100,- €; z Neporadze 50,- €, a 2x 100,- €. Pán Boh zaplať.
  6. Do zbierky na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 316,28 €.
  7. Dnes po sv. omši je svätodušná ofera.

 

 

4. júna 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy