LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

nedeľa:            ôsma nedeľa v cezročnom období Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. mája 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Jozef Kohút, rodičia a súrodenci
Utorok P. Lehota 1900 Za † z rodiny Mitickej
Streda D. Motešice 1900 Za † z rodiny Môdrej, Kontovej, Orsághovej a Laššovej
Štvrtok Neporadza 1900 Za † z rodiny Žáčikovej a Richtárechovej, rodičia a deti
Piatok H. Motešice 1900 Za † Rudolf a Mária Lacoví
Sobota P. Lehota 1900 Za † Viktor a Anton
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Anna Laššoví a deti
H. Motešice   915 Za † Jozef a Anna Lančaričoví, deti a rodičia z oboch strá
D. Motešice 1030 Za † Jozef a Mária Hlobeňoví, Leo a Amália Kučerkoví a deti

 

  1. Dnešná nedeľa zoslania Ducha Svätého je zavŕšením päťdesiatdňového Veľkonočného obdobia. Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  2. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do knižnice KD v Horných Motešiciach v sobotu dňa 25. mája o 1400
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 100,- € z Horných Motešíc 50,- € a darcovia mimo našej farnosti 2x po 100,- €. Pán Boh zaplať.
  4. Do zbierky na Katolícke masmédiá sa vyzbieralo 377,50 €.
  5. Dnes (v nedeľu) je svätodušná ofera.

 

 

 

18. mája 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy