LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

piatok:             Zjavenie Pána, slávnosť

nedeľa:            Druhá nedeľa po Narodení Pána, nedeľa krstu Pána, slávnosť

 

úmysly svätých omší: (2. – 8. januára 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Margita Tunegová, František Tunega a rodičia
Utorok P. Lehota 1700 Za † Vavrinec a Vincencia a deti
Streda D. Motešice 1700 Za farnosť
Štvrtok P. Lehota 1700 Za farnosť
Piatok Neporadza   800 Poďakovanie za 63 rokov manželstva
H. Motešice   915 Za zdravie a Božie požehnanie pri dožití 85 rokov Antónie a za Božiu milosť do ďalších rokov
D. Motešice 1030 Za † Ján Malženický, kňaz
Sobota Peťovka 1600 Za farnosť
P. Lehota 1700  
Nedeľa Neporadza   800 Za farnosť
H. Motešice   915 Za † Karol a Gizela a syn Karol
D. Motešice 1030 Za † Rudolf a Alžbeta Masároví

 

  1. Úplné odpustky na začiatku Nového roka v nedeľu na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (teda dnes) môžeme získať za obvyklých podmienok a pri speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý.
  2. Keďže máme pred sebou prvý piatok mesiaca, starších a chorých navštívim mimoriadne už vo štvrtok dopoludnia vo zvyčajnom čase. Spovedať budem pred sv. omšami podľa potreby (cca 15 min.).
  3. Koledníci Dobrej noviny vykoledovali počas vianočných sviatkov 1820,- € (v Neporadzi 600,- €, v Horných Motešiciach 570,- €, v Dolných Motešiciach 200,- a v Petrovej Lehote 450,- €. Úprimné Pán Boh zaplať tým, čo prispeli a aj koledníkom. Až do konca januára budú v kostoloch pokladničky, do ktorých môžete prispieť na misijné ciele Dobrej noviny.
  4. V uplynulom týždni darovala na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Neporadze 70,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
  5. Dnes po sv. omšiach je novoročná ofera.

 

 

31. decembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy