LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Školastiky, panny, spomienka

utorok:                        Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

nedeľa:           Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (10. – 16. februára 2020)

Pondelok Neporadza 17.00 † Za Anton a Viktor Max a rodičia
Utorok P. Lehota 17.00 † Alojz, Mária a deti a vnuk Rudolf
Streda D. Motešice 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Galkovú
Štvrtok Neporadza 17.00 † Rudolf a Štefánia Jánošíkoví a deti
Piatok H. Motešice 17.00 Za farnosť
Sobota P. Lehota 17.00 † Aladár
Nedeľa Neporadza 8.00 † Helena Mikulíková (1. r)
H. Motešice 9.15 † Vincent a Angela Pšenákoví
D. Motešice 10.30 † Ján a Anna Kyselicoví