LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:            Šiesta veľkonočná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (8. – 14. mája 2023)

Pondelok Neporadza 1900 Za †  Milan a Jolana Beňoví
Utorok P. Lehota 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša
Streda D. Motešice 1900 Za † Miroslav, Július a Terézia, Július a † z rodiny Tunegovej
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Vincent a Irena Jedličkoví, syn Vincent, František a Mária Kučerkoví
Piatok H. Motešice 1900 Za † František a Irena Kopeckí, syn Dušan, Vladimír a nevesta Mária
Sobota P. Lehota 1900 Za † Vincent Čerňanský a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Jakubekovú a Jakalovú
H. Motešice   915 Za † Jozef a Anna Lančaričoví, deti a starí rodičia
D. Motešice 1030 Za † Milan Tunega a rodičia Jozef a Vincencia

 

  1. Aj v tomto týždni budú ďalšie stretnutia birmovancov (streda – sobota vždy po večernej sv. omši).
  2. Dnes v nedeľu je vo farskom kostole o 1030 slávnosť prvého sv. prijímania.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Dolných Motešíc 50,- €, z Neporadze 2x 100,- € a z Horných Motešíc 100,- €.
  4. Do zbierky na seminár sa vyzbieralo 538,90 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom .

 

 

6. mája 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy