LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

štvrtok:           Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

piatok:             Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

nedeľa:           Šiesta veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (29. apríla – 5. mája 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Pavol a Margita Hlobeňoví a deti
Utorok P. Lehota 1900 Za † Vincent Čerňanský
Streda D. Motešice 1900 Za †  Albín a Terézia Kopeckí a Bohuš Tunega
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Eduard, Július a rodičia z oboch strán
Piatok H. Motešice 1900 Za † Anton Rokáši, rodičia a za duše v očistci
Sobota Peťovka 1800 Za † Ján a Antónia, Michal a Katarína a syn Michal
P. Lehota 1900 Za † z rodiny Laššovej
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jakalovú a Lobotkovú
H. Motešice   915 Za † Janka Lacová (1r)
D. Motešice 1030 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny bude v sobotu o 900 vo farskom kostole.
  3. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu vo farskom kostole o 1030.
  4. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti, ale i rodičov či starých rodičov na púť detí do Rajeckej Lesnej dňa 11. mája 2024 (v sobotu). Bude zabezpečený autobus, poplatok za autobus bude symbolický, ostatné peniaze sa hradia z dotácie pre eRko. Odchod bude zo zastávky v Horných Motešiciach, čas odchodu bude upresnený. Tento rok pápež František vyhlásil svetové dni detí, ku ktorým sa touto púťou pripoja aj deti z eRka.
  5. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Neporadze 20,- € a z Horných Motešíc 200,- €. Pán Boh zaplať.
  6. Do zbierky na seminár sa vyzbieralo 459,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom .

 

 

 

27. apríla 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy