Farské oznamy  : Premenenie Pána

Liturgický kalendár

Utorok : Sv. Dominika zakladateľa rehole dominikánov, spomienka

Streda : Sv: Terézie Benedikty, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok : Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Piatok: Sv. Kláry, panny, spomienka

Nedeľa : 19. A

Sväté omše :

 

 

Pondelok

7.8.

Utorok

8.8.

Streda

9.8.

Štvrtok

10.8.

Piatok

11.8.

 Sobota

   12.8.

Nedeľa

   13.8.

 Dolné  

 Motešice

    18.00         10.30
 Horné  

Motešice

     18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    

    18.00

     7.30    

  

     

   8.00

Petrova      Lehota   18.00           18.00   
Peťovka   


V piatok bude adorácia, modlíme sa za pokoj, rodiny, uzdravenie, oslobodenie a prednášame Pánovi rôzne úmysly. Máme sa začo modliť! Či nemáme? Chceme pokoj v rodine?

Prosím Vás, nájdite si čas na návštevu chrámu aj počas týždňa. Mnohí máte na prázdninách deti, ktoré možno cez rok do kostola nechodia, zoberte ich na svätú omšu, do kostola.

 V sobotu 19. August 2017 o 14.30 sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom : Hrdí na rodinu. Ide o 6. Ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu : Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo. 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + Jozefína a Štefan Makoví a rodičia
Utorok P. Lehota 18.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 18.00 + Juraj Konta
Štvrtok Neporadza 7.30 + Oľga Kučerková
Piatok H. Motešice 18.00 + Anny, Štefan a František Dianoví
Sobota P. Lehota 18.00 Za zdravie a BP a ochranu PM pre rodinu Laššovú a Matúšovú
Nedeľa Neporadza 8.00 + z rodiny Lacovej, Opatovej a deti
H. Motešice 9.15  + syn Roman Rydzi
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o BP