Liturgický kalendár:

utorok:            Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

piatok:             Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

nedeľa:           Druhá adventná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (29. novembra – 5. decembra 2020)

Pondelok Neporadza ? Za † z rodiny Kučerkovej a Kopeckej
Utorok P. Lehota ? Za zdravie a Božiu pomoc
Streda D. Motešice ?  
Štvrtok Neporadza ? Za † Rudolf a Amália Laššoví a syn Jozef
Piatok H. Motešice ? Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Sobota Peťovka ? Za † Ján a Irena Grebíkoví
P. Lehota ? Za † z rodiny Donkovej
Nedeľa Neporadza ?  
H. Motešice ?  
D. Motešice ? Za Božiu pomoc, zdravie, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého pre rodinu Slobodovú a Zubovú

 

  1. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši.
  2. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi darcovia z Neporadze 100,- € a 200,- €. Pán Boh zaplať.

 

Akékoľvek informácie ohľadom sv. omší, vysluhovania sviatostí a iné dostanete osobne na tel. čísle 0905 932 950.

 

 

 

27. novembra 2021