LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda:            Sv. Mikuláša, ľubovoľná spomienka

štvrtok:            Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

piatok:             Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

nedeľa:            Druhá adventná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (4. – 10. decembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Mária Jánošíková, syn Pavol a rodičia
Utorok P. Lehota 1700 Za † Helena Blahová
Streda D. Motešice 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre Lenky
Štvrtok Neporadza 1700 Za † z rodiny Ondrášovej
P. Lehota 1800 Za farnosť
Piatok H. Motešice 1700 Za † Anna, Helena, Jozefína a Pavol
D. Motešice 1800 Za farnosť
Sobota P. Lehota 1700 Za † Ladislav Košút (1 r.)
Nedeľa Neporadza   800 Za † Evka Hučinová
H. Motešice   915 Za † Anna Bližňáková a rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do kultúrneho domu v Horných Motešiciach v sobotu 9. decembra o 1400 Na stretnutí bude aj nácvik koledovania.
  2. Na budúcu nedeľu po sv. omši v Dolných Motešiciach čakáme návštevu Mikuláša. Pozývame všetky deti našej farnosti.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 100,- € a z Neporadze 50,- € a 3x 100,- €. Pán Boh zaplať.
  4. Dnes je zbierka na charitu.

 

 

2. decembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy