• Domov
 • /
 • Farské oznamy
 • /
 • PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Liturgický kalendár:

pondelok:        Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

utorok:            Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

sobota:            Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

nedeľa:           Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

 1. úmysly svätých omší: (27. decembra 2021 – 2. januára 2022)
  Pondelok Neporadza 1700 Za † Juraj Konta a Dušan Kopecký
  Utorok P. Lehota 1700 Za potrebné milosti, za zdravie a ochranu Panny Márie
  Streda H. Motešice 1700 Za † z rodiny Kurekovej
  Štvrtok Neporadza 1700 Za † Ján Rychtarech (1 r.) a rodičia z oboch strán
  Piatok D. Motešice 1400 Za † Viliam
  P. Lehota 1700 Na úmysel
  Sobota Neporadza   800 Za farnosť
  H. Motešice   915 Za † Vilma Žofčíková a rodičia z oboch strán
  D. Motešice 1030 Za B. požehnanie pre rod. Laššovú, Štefankovú, Komorovskú a Lobotkovú
  Nedeľa Neporadza 800 Za † Milan a Jolana Beňoví
  H. Motešice 915 Za † Jozef Hučin (25 r.) a rodičia
  D. Motešice 1030 Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu P. Márie pre rod.
  P. Lehota 1145 Za farnosť

  Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši až do odvolania. Treba však zasvätiť tieto dni primeraným a dostupným spôsobom.

 2. Piatok je posledným dňom občianskeho roka. Kto sa v tento deň zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Teba, Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 3. Úplné odpustky na začiatku nového roka v sobotu na slávnosť Panny Márie Bohorodičky môžeme získať pri speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý.
 4. Tí, ktorí nestihli sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami môžu sa vyspovedať každý deň pred sv. omšou (cca 20 minút od pondelka do piatka), alebo na fare vo večerných hodinách okolo 1830
 5. Zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2022. Úmysly môžete nahlasovať aj telefonicky v čase okolo 1930
 6. V uplynulých dňoch darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Petrovej Lehoty 30,- €, z Dolných Motešíc 50,- € a 70,- € a z Neporadze 50,- € 100,- € a 500,- €. Úprimné Pán Boh zaplať aj tým, ktorí finančne prispeli priamo na bankový účet farnosti.
 7. Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie bude novoročná ofera.

 

25. decembra 2021