Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

štvrtok:           Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

piatok:             Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

nedeľa:           Druhá nedeľa po narodení Pána

 

úmysly svätých omší: (30. decembra 2019 – 5. januára 2020)

Pondelok Neporadza 17.00 † z rodiny Beňovej a Drevenej
Utorok D. Motešice 14.00 Za farnosť
P. Lehota 17.00 † Martin Zuštin
Streda Neporadza 8.00 † Maroš Ševčík
H. Motešice 9.15 † Augustín Zigo a rodičia
D. Motešice 10.30 † Štefan a Irena Gažoví a deti Miroslav a Irena
Štvrtok Neporadza 17.00 † Jozef a Antónia Richtarechoví a deti
Piatok H. Motešice 17.00 Za farnosť
Sobota Peťovka 16.00 † Ladislav a Otília Laššoví
P. Lehota 17.00 † Anton Hosták a syn Anton
Nedeľa Neporadza 8.00 † Jozef Kuma a syn Branislav
H. Motešice 9.15 † Augustín Riška
D. Motešice 10.30 † Viliam a † z rodiny Košťálovej

 

  1. Utorok je posledným dňom občianskeho roka. Kto sa v tento deň zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Teba, Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Úplné odpustky na začiatku nového roka vo štvrtok na slávnosť Panny Márie Bohorodičky môžeme získať pri speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý.
  3. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude novoročná ofera.
  4. Je pred nami prvopiatkový týždeň. Spovedať budem pred sv. omšami podľa potreby. Starších a chorých v piatok v obvyklom čase dopoludnia (900 – 1100).