LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:            Druhá pôstna nedeľa

 

úmysly svätých omší: (27. februára – 5. marca 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † z rodiny Richtarechovej
Utorok P. Lehota 1700 Za † Rudelf a Štefánia Mitickí a deti
Streda D. Motešice 1700 Za † MUDr. Rudolf Adamovič a rodičia
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Kamil a Emília Laššoví a rodičia
Piatok H. Motešice 1700 Za † Vilma Žofčíková a rodičia z oboch strán
Sobota P. Lehota 1800 ! Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Božena Fialoví a rodičia
H. Motešice   915 Za † Augustín Žigo a rodičia
D. Motešice 1030 Za † Alfréd a Miroslav Gründel

 

  1. Jarné kántrové dni (obsahom ktorých je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu) sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Sv. omšu na tento úmysel budeme sláviť v stredu v kostole v Dolných Motešiciach
  2. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  3. omša v Peťovke v sobotu nebude (bude o týždeň v sobotu 11. marca) a sv. omša v Petrovej Lehote bude mimoriadne až o 1800.
  4. V uplynulom týždni darovala na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa rodina z Neporadze 70,- €. Pán Boh zaplať.
  5. Dnes je zbierka na charitu.
  6. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024. Prihlášky možno podať do 30. apríla 2023. Bližšie informácie podám osobne.

 

 

februára 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy