LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:           Druhá pôstna nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (2. – 8. marca 2020)

Pondelok Neporadza 18.00 † Alojz a Anna Laššoví
Utorok P. Lehota 18.00 Za duše v očistci
Streda D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 18.00 † Eduard a Zita Fialoví a vnuk Peter
Piatok H. Motešice 18.00 † Július a Jozefína Smolkoví
Sobota Peťovka

P. Lehota

17.00

18.00

† František a Emília Matušekoví a rodičia

† Vavrinec a Vincencia Laššoví a deti

Nedeľa Neporadza 8.00 † Silvester a Irena Kopeckí
H. Motešice 9.15 † Albín a Oľga Smolkoví a rodičia
D. Motešice 10.30 † Jozef Fortuna a rodičia

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Jarné kántrové dni (obsahom ktorých je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu) sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Sv. omšu na tento úmysel budeme sláviť v stredu v kaplnke v Dolných Motešiciach
  3. Dnes je zbierka na charitu.