LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi

nedeľa:            Prvá pôstna nedeľa

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. februára 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Alojz a Anna Laššoví
Utorok P. Lehota 1700 Poďakovanie za 60 rokov života Janky, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda D. Motešice 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna a rodinu
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Zuzana Bolečková a Vladimír Gorný
Piatok H. Motešice 1700 Za † Augustín a Mária Božíkoví a rodičia
Sobota P. Lehota 1700 Za † Jaroslav a Mária Mitickí a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jakalovú a Lobotkovú
H. Motešice   915 Za † Augustín a Katarína Riškoví
D. Motešice 1030 Za † Emil a Anna a rodičia z oboch strán

 

  1. V stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme počas pôstu modliť vždy v piatok v kaplnke v Horných Motešiciach 40 min. pred sv. omšou.
  3. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti v sobotu 25. februára o 1400 na stretnutie do knižnice Obecného úradu Horných Motešiciach.
  4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

 

februára 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy