LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Justína, mučeníka, spomienka

piatok:             Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

nedeľa:            Nedeľa zoslania Ducha Svätého

 

úmysly svätých omší: (23. -29. mája 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Jozef Kohút
Utorok P. Lehota 1900 Za † z rodina Baďurovej a Hlobeňovej
Streda D. Motešice 1900 Za † Jana
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Ján Rychtárech
Piatok H. Motešice 1900 Za † Pavol a Margita Richtárechoví
Sobota Peťovka 1800 Za † Jozef Zaťko a syn Jozef
P. Lehota 1900 Za † Anna Tobolková, Vincent a Františka Mitickí
Nedeľa Neporadza   800 Za † Oľga Kučerková
H. Motešice   915 Za farnosť
D. Motešice 1030 Za † Jaroslav Dlábik

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. V nasledujúcom týždni sú letné kántrové dni obsahom ktorých sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za kňazské a rehoľné povolania. V stredu budeme sláviť sv. omšu na tento úmysel.
  3. Budúca Nedeľa zoslania Ducha Svätého je zavŕšením päťdesiatdňového Veľkonočného obdobia. Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  4. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Horných Motešíc čiastkou 50,- €. Pán Boh zaplať.
  5. Dnes je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Po sv. omši je zbierka na katolícke masmédiá.

 

 

28. mája 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy