LITURGICKÝ KALENDÁR:

piatok:             Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

nedeľa:            Nedeľa zoslania Ducha Svätého

 

 

úmysly svätých omší: (22. – 28. mája 2023)

Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Múdrej, Kontovej, Orságovej a Kopeckej
Utorok P. Lehota 1900 Za † Martin, Márie a Jaroslav a rodičia
Streda D. Motešice 1900 Za † Michal a Mária
Štvrtok Neporadza 1900 Za † rodičia Jánošíkoví a Kyselicoví a deti
Piatok H. Motešice 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Galovskú a Benčovú
Sobota P. Lehota 1900 Za † z rodiny Štefana a Anny Lacových
Nedeľa Neporadza   800 Za † Pavol, Alžbeta, Milan a starí rodičia
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Pajtinkovú, Jakubíkovú, Vavrincovú a Žofčíkovú
D. Motešice 1030 Za † Jaroslav Dlábik

 

  1. V nasledujúcom týždni sú letné kántrové dni obsahom ktorých sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. V stredu budeme sláviť sv. omšu na tento úmysel.
  2. Budúca Nedeľa zoslania Ducha Svätého je zavŕšením päťdesiatdňového Veľkonočného obdobia. Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Horných Motešíc čiastkou 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

20. mája 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy