LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok:           Sv. Mateja, apoštola, sviatok

štvrtok:           Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

nedeľa:           Nedeľa zoslania Ducha Svätého

 

úmysly svätých omší: (13. – 19. mája 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Lacovej, Opáthovej a Kučerkovej
Utorok P. Lehota 1900 Za † Alojz a Magdaléna Matúšoví
Streda Neporadza 1900 Za † z rodiny Kopeckej a Rychtarechovej
Štvrtok D. Motešice 1900 Za † z rodiny Gründelovej, Hahnovej  a Matlovičovej
Piatok H. Motešice 1900 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu
Sobota P. Lehota 1900 Za farnosť
Nedeľa Neporadza   800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššovú a Votringovú a ochranu Panny Márie
H. Motešice   915 Za † Jozef Hučin a syn Jozef
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 80 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

  1. V nasledujúcom týždni sú letné kántrové dni obsahom ktorých sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. V stredu budeme sláviť sv. omšu na tento úmysel.
  2. Vo štvrtok na sviatok sv. Jána Nepomuckého bude sv. omša o 1900 v kaplnke na farskom dvore.
  3. Budúca Nedeľa zoslania Ducha Svätého je zavŕšením päťdesiatdňového Veľkonočného obdobia. Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  4. V uplynulom týždni daroval na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známy z Neporadze 500,- €. Pán Boh zaplať.
  5. Dnes (v nedeľu) je zbierka na Katolícke masmédiá.
  6. Na budúcu nedeľu bude svätodušná ofera.

 

 

 

11. mája 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy