LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Jána Nepomuckého, Kňaza a mučeníka, spomienka

štvrtok:            Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

nedeľa:            Siedma veľkonočná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (15. -21. mája 2023)

Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za 50 rokov života Aleny, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Utorok D. Motešice 1900 Za farnosť                                      (kaplnka na farskom dvore)
Streda P. Lehota 1800 Za † Michal Laššo
H. Motešice 1900 Za † Ján Božík
Štvrtok Neporadza 1800 Za † Jozef Kohút, súrodenci a rodičia
  D. Motešice 1900 Za farnosť
Piatok H. Motešice 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboša a rodinu
Sobota P. Lehota 1900 Za † Tibor Teplan
Nedeľa Neporadza   800 Poďakovanie za 75 rokov života, za zdravie, Božiu pomoc
H. Motešice   915  
D. Motešice 1030 Za birmovancov a ich rodiny

 

  1. V utorok na sviatok sv. Jána Nepomuckého bude sv. omša o 1900 v kaplnke na farskom dvore.
  2. Vo štvrtok slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú podľa rozpisu.
  3. Sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich rodiny bude v sobotu o 900 vo farskom kostole.
  4. omša, pri ktorej Mons. Viliam Judák udelí sviatosť birmovania našim birmovancom, bude v nedeľu vo farskom kostole o 1030.
  5. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do knižnice KD v Horných Motešiciach v sobotu dňa 20. mája o 1400
  6. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 40,- €.

 

 

13. mája 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy