LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:           Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

nedeľa:           Siedma veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (6. – 12. mája 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Milan Tunega a starí rodičia
Utorok D. Motešice 1900 Za farnosť
Streda P. Lehota 1800 Poďakovanie za 70 r. života Jána, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
H. Motešice 1900 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 1800 Za † rodičia Lacoví a Katrincoví a † Vladimír Nagy
D. Motešice 1900 Za † Jozef Matúš
Piatok H. Motešice 1900 Poďakovanie za 60 r. manželstva
Sobota P. Lehota 1900 Za † František Laššo
Nedeľa Neporadza   800 Za † Antónia Reháková
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jakubíkovú, Vavrincovú, Jandovú a Žofčíkovú
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 60 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

  1. Vo štvrtok slávime slávnosť nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti, ale i rodičov či starých rodičov na púť detí do Rajeckej Lesnej dňa 11. mája 2024 (v sobotu). Bude zabezpečený autobus, poplatok za autobus bude symbolický, ostatné peniaze sa hradia z dotácie pre eRko. Odchod bude zo zastávky v Horných Motešiciach, čas odchodu bude upresnený. Tento rok pápež František vyhlásil svetové dni detí, ku ktorým sa touto púťou pripoja aj deti z eRka.
  3. V uplynulom týždni darovala na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Neporadze 100,- €. Pán Boh zaplať.
  4. Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá.

 

 

 

27. apríla 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy