LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

nedeľa:            Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (4. – 10. júla 2022)

Pondelok P. Lehota 1900 Za farnosť
Utorok Neporadza   800 Za † Antónia Ondrášová
H. Motešice   915 Na úmysel
D. Motešice 1030 Za farnosť
Streda D. Motešice 1900 Na úmysel
Štvrtok Neporadza  1900 Za † Miroslav a Marta Mišinoví
Piatok H. Motešice 1900 Za † Vladimír Rychtarech a † z rodiny Rychtarechovej a Lobotkovej
Sobota Peťovka 1800 Za † František a Emília Matušekoví a rodičia
P. Lehota 1900 Za farnosť
Nedeľa Neporadza   800 Poďakovanie za 80 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
H. Motešice   915 Poďakovanie za 50 r. manželstva, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 70 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

  1. Druhé stretnutie birmovancov bude v nasledujúcich dňoch: v stredu 6. júla v Dolných Motešiciach, vo štvrtok 7. júla v Neporadzi (na budúci týždeň v piatok 15. júla v Horných Motešiciach a v sobotu 16. júla v Petrovej Lehote) vždy po večernej sv. omši.
  2. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Dolných Motešíc 50,- €, Neporadze 150,- € a z Horných Motešíc 50,- € a 100,- €.
  3. Do zbierky na dobročinné diela sv. otca sa vyzbieralo 236,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

2. júla 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy