LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

nedeľa:            Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (8. – 14. júla 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za úspešnú operáciu Martina a ukončenie štúdia
Utorok P. Lehota 1900 Za † Ladislav a Pavol
Streda D. Motešice 1900 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a jeho rodinu
Piatok H. Motešice 1900 Za † Ján a Pavol Púčikoví
Sobota P. Lehota 1900 Za † Vincent Čerňanský
Nedeľa Neporadza   800 Za farnosť
H. Motešice   915 Za †  Robert, Františka a syn Rudolf
D. Motešice 1030 Mária Flochová

 

  1. Dňa 31. augusta bude v Šaštíne blahorečenie Jána Havlíka. Záujemci, ktorí by chceli putovať autobusom, môžu sa prihlásiť v priebehu týždňa (tak ako zvyčajne).
  2. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 40,- €; 50,- €; 100,- € a 200,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

6. júla 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy