Liturgický kalendár:

piatok:             Vigília Narodenia Pána, slávnosť

sobota:            Narodenie Pána, slávnosť s oktávou

nedeľa:           Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. decembra 2021)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Daniela a za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Laššovú
Utorok P. Lehota 1700 Za Božie požehnanie pre dobrodincov kostola
Streda H. Motešice 1700 Za † Gizela Smolková
Štvrtok D. Motešice 1700 Za † Anton a Peter
Piatok P. Lehota 2200 Za † Vincent Čerňanský
D. Motešice 2400 Za farnosť
Sobota Neporadza   800 Za † Vincencia Tunegová a syn Milan
H. Motešice   915 Za † Miriam Kožiaková
D. Motešice 1030 Za † František a Elizabeth Matlovičoví,

Jozef a Mária Kalvastroví a František Jasnický

Nedeľa Neporadza 800 Za † Ján Rychtarech (1 r.)
H. Motešice 915 Za † Augustín Zigo a rodičia
D. Motešice 1030 Za farnosť
P. Lehota 1145 Za † Štefan, Anna a Mária Imrichoví
  1. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši až do odvolania. Zároveň pripomína povinnosť zasvätiť tieto dni primeraným a dostupným spôsobom.
  2. Vysluhovať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami budem každý deň pred sv. omšou, prípadne hneď po skončení sv. omše (do slávnosti Narodenia Pána). Tiež môžete prísť aj na faru, najlepšie vo večerných hodinách okolo 1830
  3. V uplynulom týždni darovala na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Neporadze 25,- €. Úprimné Pán Boh zaplať aj tým, ktorí finančne prispeli priamo na bankový účet farnosti.
  4. V týchto dňoch budem zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2022. Úmysly môžete nahlasovať aj telefonicky v čase okolo 1930

 

18. decembra 2021