ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:           Vigília Narodenia Pána, slávnosť s oktávou

streda:             Narodenie Pána, slávnosť

štvrtok:           Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

piatok:             Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

sobota:            Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

nedeľa:           Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

 

úmysly svätých omší: (23. – 29. decembra 2019)

Pondelok Neporadza 17.00 † Ján, Františka a deti
Utorok P. Lehota 22.00 † Alojz a Júlia Laššoví a syn Alojz
D. Motešice 24.00 Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
Streda P. Lehota 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Tatianu
Neporadza 8.00 † Adam a Štefánia Obrancoví a rodina Uhrová
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 70 rokov života Jána Lacíka
D. Motešice 10.30 † Ľudovít a Alžbeta Púčikoví
Štvrtok Neporadza 8.00 Poďakovanie za 60 rokov manželstva manželov Richtarechových   s prosbou o Božie požehnanie
H. Motešice 9.15 † Štefan a Mária Tomanoví a deti
D. Motešice 10.30 † Karol a Kristína Scheeroví a rodičia
P. Lehota 11.45 Za šťastný pôrod a požehnanie pre matku a dieťa
Piatok H. Motešice 17.00 † Ján a Viktória Ondrášoví a syn Anton
Sobota P. Lehota 17.00 † Vendelín a Helena
Nedeľa Neporadza 8.00 † Jozef a Anna Laššoví a deti
H. Motešice 9.15 Poďakovanie za 85 r. života Antónie Rýdziovej s prosbou o Božie požehnanie a pomoc P. Márie
D. Motešice 10.30 † Karol Trník
  1. Dnes pred sv. omšou (o 1030) prinesú skauti do farského kostola Betlehemské svetlo.
  2. Počas sviatkov Narodenia Pána môžete prijať do svojich príbytkov koledníkov Dobrej noviny (Neporadza na sviatok Narodenia Pána od 1400, Petrova Lehota na sviatok sv. Štefana od 930, Horné a Dolné Motešice na sviatok Sv. rodiny od 1400). Treba sa zapísať do zoznamu (rodina a číslo domu).
  3. V spolupráci s OÚ v Motešiciach a s OÚ v Neporadzi sa vo farskom kostole na sviatok sv. Štefana 26. decembra o 1500 uskutoční Vianočný koncert. Vystúpi Dychová hudba Trenčianska dvanástka a jej sólisti s pásmom vianočných piesní a kolied. Srdečne pozývame.