LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

piatok:             Obetovanie Pána, sviatok

nedeľa:            Piata nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (29. januára – 4. februára 2024)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Jozef a Júlia Jurčoví a syn Ján
Utorok P. Lehota 1700 Za farnosť
Streda D. Motešice 1700 Za † Rudolf a Alžbeta Masároví
Štvrtok Neporadza 1700 Poďakovanie za 80 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok H. Motešice 1700 Za † Vilma Žofčíková, rodičia a sestry
  Peťovka 1600 Za † Vladimír Richtárech a za † z rodiny Rychtárechovej a Lobotkovej a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota P. Lehota 1700 Za † František a Štefánia a rodičia  z oboch strán
Nedeľa Neporadza   800 Za † Milan Tunega
H. Motešice   915 Za † Ján a Anna Kyselicoví
D. Motešice 1030 Za zdravie a Božiu požehnanie pre Matiáša a rodinu

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).

 

 

27. januára 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy