LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Zvestovanie Pána, slávnosť

nedeľa:           Piata pôstna nedeľa

 

úmysly svätých omší: (23. – 29. marca 2020)

Pondelok D. Motešice 8.00 Za farnosť
Utorok D. Motešice 8.00 Za farnosť
Streda D. Motešice 8.00 Za farnosť
Štvrtok D. Motešice 8.00 Za farnosť
Piatok D. Motešice 8.00 Za farnosť
Sobota D. Motešice 8.00 Za farnosť
Nedeľa D. Motešice 8.00 Za farnosť

 

„Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

V Bratislave 20. marca 2020

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS“

 

  1. Bohoslužby vo farnosti budú slúžené až do odvolania len v kaplnke sv. Jána Nepomuckého na fare v Dolných Motešiciach. Zároveň v súvislosti so zákazom verejných bohoslužieb naliehavo prosím veriacich, aby sa týchto bohoslužieb osobne nezúčastňovali až do odvolania zákazu.
  2. omše na vaše úmysly, ktoré mali byť odslúžene v čase od 23. do 29. marca 2020, budú odslúžené po dohode v náhradných termínoch.