LITURGICKÝ KALENDÁR:

piatok:             Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovolná spomienka

sobota:            Sv. Mateja, apoštola, sviatok

nedeľa:            Piata veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (9. – 15. mája 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Antónia Reháková
Utorok P. Lehota 1900 Za † Michal, Mária a deti
Streda D. Motešice 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novosadovú a Maxovú
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Hubert Kopecký a dcéra Mária
Piatok H. Motešice 1900 Za † Ján Závodský a dcéra Janka
Sobota P. Lehota 1900 Za † Alojz a Oľga Makišoví
Nedeľa Neporadza   800 Za † Milan, Pavol a Alžbeta
H. Motešice   915 Za † Ján a Klára Chudí, dcéra a starí rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Za † Jozef a Mária Hlobeňoví

 

  1. Na budúci rok by v našej farnosti mala byť birmovka. Žiaci narodení pred 1. septembrom 2009 sa môžu prísť prihlásiť v priebehu týždňa po sv. omši (o 1930) v utorok v Petrovej Lehote, v stredu v Dolných Motešiciach, vo štvrtok v Neporadzi a v piatok v Horných Motešiciach.
  2. Sviatosť manželstva chce prijať Pavol Cmarko, syn Pavla a Janky rod. Lacovej bývajúci v Neporadzi a Marcela Kyselicová, dcéra Jána a Ľubice rod. Rychtarechovej, bývajúca v Neporadzi. Ohlasujú sa druhý krát.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Horných Motešic 50,- €. Pán Boh zaplať.
  4. Dnes je zbierka na seminár.

 

 

7. mája 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy