LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

utorok:            Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

streda:             Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

nedeľa:            Piata veľkonočná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (1. – 7. mája 2023)

Pondelok Neporadza 1900 Za †  Otto Žáčik
Utorok P. Lehota 1900 Za † z rodiny Mitickej a Svančarovej
Streda D. Motešice 1900 Za † Anton, Mária a Veronika
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Dominik a Gabriela Macuchoví
Piatok H. Motešice 1900 Za † Stanislav a Albert Žemberoví a rodičia
Sobota Peťovka 1800 Za † Miroslav Richtarech a † z rodiny Krkoškovej
P. Lehota 1900 Za † Viktor a Jolana Laššoví, rodičia a deti
Nedeľa Neporadza   800 Za † Alojz a Mária Žáčikoví a Imrich Orság
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu požehnanie pre rodinu Jandovú
D. Motešice 1030 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. V tomto týždni budú ďalšie stretnutia birmovancov (streda – sobota vždy po večernej sv. omši).
  3. Nácvik prvoprijímajúcich detí bude v piatok o 1700 vo farskom kostole v Dolných Motešiciach.
  4. Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny bude v sobotu o 900 vo farskom kostole.
  5. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu vo farskom kostole o 1030.
  6. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do knižnice KD v Horných Motešiciach v sobotu dňa 6. mája o 1400
  7. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti aj rodičov na Misijnú púť do Rajeckej Lesnej, ktorá bude 13. mája 2023. Doprava je zabezpečená autobusom z autobusovej zástavky z Horných Motešíc. Podrobnosti a prihlasovanie u Michaely Pajtinkovej.
  8. Dnes je zbierka na seminár.

 

 

29. apríla 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy