LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

štvrtok:           Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

nedeľa:           Piata veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (22. – 28. apríla 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Peter, Vlastimil a Peter
Utorok P. Lehota 1900 Za † Vavrinec a Vincencia Laššoví a deti
Streda D. Motešice 1900 Za †  Juraj Konta
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Eduard a Zita Fialoví a syn Ján
Piatok H. Motešice 1900 Za † Ľudovít a Anna Chmuroví a rodičia
Sobota P. Lehota 1900 Za † Jaroslav, Mária a vnuk Martin
Nedeľa Neporadza   800 Za † rodičia Lacoví a Cmarkoví
H. Motešice   915 Za † Roman a Vincent Rýdzi
D. Motešice 1030 Za † Elemír Laco

 

  1. Ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 26. apríla o 1700 vo farskom kostole v Dolných Motešiciach.
  2. V sobotu 27. apríla o 2000 bude v kaplnke v Horných Motešiciach eucharistická poklona.
  3. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti, ale i rodičov či starých rodičov na púť detí do Rajeckej Lesnej dňa 11. mája 2024 (v sobotu). Bude zabezpečený autobus, poplatok za autobus bude symbolický, ostatné peniaze sa hradia z dotácie pre eRko. Odchod bude zo zastávky v Horných Motešiciach, čas odchodu bude upresnený. Tento rok pápež František vyhlásil svetové dni detí, ku ktorým sa touto púťou pripoja aj deti z eRka.
  4. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti na ďalšie eRko stretnutie do KD v Motešiciach dňa 27. apríla 2024 o 1400 S deťmi si budeme spoločne piecť pizzu.
  5. V uplynulom týždni darovala na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Horných Motešíc 100,- €. Pán Boh zaplať.
  6. Dnes je zbierka na seminár.

 

 

20. apríla 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy