Liturgický kalendár:

nedeľa:           Druhá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (10. – 16. januára 2022)

Pondelok Neporadza 1700 Za zdravie pre Jozefa a za Božiu pomoc pre rodinu
Utorok P. Lehota 1700  
Streda D. Motešice 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a dieťa a ich rodinu
Štvrtok Neporadza 1700 † Alojz a Anastázia Richtarechoví a Antónia Ondrášová
Piatok H. Motešice 1700 Za † Štefan Jando a rodičia z oboch strán
Sobota P. Lehota 1700 Za † Ján a Anna Svančaroví a dcéra Adela
Nedeľa Neporadza   800 Za † Tomáš a Emília, Antónia a Emília
H. Motešice   915 Za † Kamil Púčik
D. Motešice 1030 Za † Rudolf a Alžbeta Masároví

 

  1. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vyhlásení k aktuálnej situácii udeľuje veriacim na území Nitrianskej diecézy dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši až do odvolania. Treba však zasvätiť tieto dni primeraným a dostupným spôsobom.
  2. Zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2022. Úmysly môžete nahlasovať aj telefonicky v čase okolo 1930
  3. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba v kostoloch, ale aj v domácnostiach môže zostať až do 2. februára – sviatku Obetovania Pána.
  4. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Horných Motešíc 50,- €, z Neporadze 100,- € a z Dolných Motešíc 200,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

januára 2022