LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka

streda:             Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

štvrtok:           Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

nedeľa:           Piata nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (3. – 9. februára 2020)

Pondelok Neporadza 17.00 † Emanuel a Otília Žáčikoví a Peter Šišovský
Utorok P. Lehota 17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Hostákovú
Streda D. Motešice 17.00 † Karol a Albertína Púčikoví
Štvrtok Neporadza 17.00 † Ľubomír Šťastný
Piatok H. Motešice 17.00 † Jozef a Anna Lančaričoví a deti
Sobota P. Lehota 17.00 † Viktor a Jolana Laššoví, rodičia a deti
Nedeľa Neporadza 8.00 † Pavol a Margita Hlobeňoví a deti
H. Motešice 9.15 † Emil a Margita Čahojoví a dcéra Daniela
D. Motešice 10.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Púčikovú, Pavlechovú a Guzoňovú

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. V pondelok pri spomienke na sv. Blažeja môžete pri sv. omši prijať svätoblažejské požehnanie.
  3. Katolícka komunita Emanuel pozýva mladých v dňoch 7. – 9. februára do športovej haly v Trenčíne na 25. ročník medzinárodného stretnutia s názvom „On je živý“.