LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

streda:             Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

štvrtok:            Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

sobota:            Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

nedeľa:            Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (23. – 29. januára 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Emanuel a Otília Žáčikoví a syn Jozef
Utorok P. Lehota 1700 Za † Alojz a Magdaléna Matúšoví
Streda D. Motešice 1700 Na úmysel
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Jozef a Antónia Richtarechoví a deti
Piatok H. Motešice 1700 Za † Elena Dovičinová
Sobota P. Lehota 1700 Za † František a Štefánia
Nedeľa Neporadza   800 Za † Bohumil Richtarech
H. Motešice   915 Za † z rodiny Zajačkovej, Šťastnej a Zovčákovej
D. Motešice 1030 Za † Bohuš Tunega a rodičia

 

  1. Birmovanci, ktorí neboli v uplynulom týždni na preskúšaní a majú záujem pokračovať v príprave na sviatosť birmovania, nech sa osobne prihlásia v priebehu týždňa po sv. omši.
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti v sobotu 28. januára o 1400 na stretnutie do knižnice Obecného úradu Horných Motešiciach.
  3. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 100,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

21. januára 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy