LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok:            Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

piatok:             Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

nedeľa:            Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (22. – 28. januára 2024)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Milan a Jolana Beňoví, rodičia a vnuk Michal
Utorok P. Lehota 1700 Za farnosť
Streda D. Motešice 1700 Za † Jozef a Mária Hlobeňoví, zaťovia Alfréd a František a vnuk Miroslav
Štvrtok Neporadza 1700 Za † rehoľná sestra Jolana, rodičia a súrodenci
Piatok H. Motešice 1700 Za † Albert a Stanislav Žemberoví a rodičia
Sobota P. Lehota 1700 Za † Vincent a Pavlína Svančaroví
Nedeľa Neporadza   800 Za † Rudolf a Štefánia Jánošíkoví a deti
H. Motešice   915 Poďakovanie za 60 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššovú a Masárovú

 

  1. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Dolných Motešíc 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar.

 

 

20. januára 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy