LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

piatok:             Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

nedeľa:           Obetovanie Pána, sviatok

 

úmysly svätých omší: (27. januára – 2. februára 2020)

Pondelok Neporadza 17.00 † Vincent Jedlička a syn Vincent
Utorok P. Lehota 17.00 † Peter a Janka Zuštinoví
Streda D. Motešice 17.00 † Štefan a Amália Hrbáčikoví
Štvrtok Neporadza 17.00 Za farnosť
Piatok H. Motešice 17.00 † Pavol a Margita Richtárechoví
Sobota Peťovka 16.00 † Ladislav a Otília Laššoví
P. Lehota 17.00 Poďakovanie za 60 r. života Jozefa a za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa Neporadza 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Richtárechovú (80r.)
H. Motešice 9.15 Za farnosť
D. Motešice 10.30 † Blažej Žák

 

  1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho slova, ustanovená pápežom Františkom. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
  2. Budúcu nedeľu slávime ako sviatok Obetovania Pána (hromnice). Pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece.
  3. Na budúcu nedeľu (prvá nedeľa) po sv. omšiach bude pravidelná ofera pre potreby farnosti.