LITURGICKÝ KALENDÁR:

nedeľa:            Štvrtá pôstna nedeľa

 

úmysly svätých omší: (13. – 19. marca 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Viliam a Hedviga Kopeckí a synovia Dušan a Pavol
Utorok P. Lehota 1700 Za † Ludvik a Helena Hlobeňoví
Streda D. Motešice 1700 Za † Vincent a Helena Lacoví a Evelin Winkler(ová)
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Dominik a Filoména a rodičia z oboch strán
Piatok H. Motešice 1700 Za † Rudolf a Vilma a rehoľné sestry Horníkové
Sobota P. Lehota 1700 Za † Ludovít Laššo a Ivan Laššo
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Vincencia Tunegoví a syn Milan
H. Motešice   915 Za † Anton a Gabriela, Jozef a Jozef ml.
D. Motešice 1030 Za † Jozef Dlábik a rodičia

 

  1. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známa z Dolných Motešíc 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

11. marca 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy