LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

utorok:            Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

nedeľa:            Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (2. – 8. mája 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Beňovú
Utorok P. Lehota 1900 Za farnosť
Streda D. Motešice 1900 Za † Jana
Štvrtok Neporadza 1900 Za † Dušan Kopecký a syn Dušan
Piatok H. Motešice 1900 Za † Miroslav, rodičia Július a Terézia a Július, Milan, Eva a Milan
Sobota Peťovka 1800 Za † Miroslav Richtarech a † z rod. Krkoškovej
P. Lehota 1900 Za † Anton a Božena Blahoví
Nedeľa Neporadza   800 Za † z rod Kontovej, Múdrej a Orsaghovej
H. Motešice   915 Za † František a Irena Kopeckí, syn Vladimír a nevesta Mária a syn Dušan
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 65 r. života sestry Ľudmily, poďakovanie za 35 r. manželstva Jána a Kataríny, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 5. mája o 1730 v kaplnke v Horných Motešiciach.
  3. Budúca nedeľa – štvrtá veľkonočná – je nedeľou Dobrého pastiera. Od 1. do 8. mája prežívame týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti bude v sobotu 7. mája v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre deň otvorených dverí.
  4. Sviatosť manželstva chce prijať Pavol Cmarko, syn Pavla a Janky rod. Lacovej bývajúci v Neporadzi a Marcela Kyselicová, dcéra Jána a Ľubice rod. Rychtarechovej, bývajúca v Neporadzi. Ohlasujú sa prvý krát.
  5. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti v sobotu 7. mája na stretnutie v knižnici v Horných Motešiciach.
  6. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti aj rodičov na Misijnú púť do Rajeckej Lesnej, ktorá bude 14. mája 2022. Doprava je zabezpečená autobusom ráno o 730 z Horných Motešíc. Odchod z Rajeckej Lesnej okolo1530. Podrobnosti a prihlasovanie u Michaely Pajtinkovej.
  7. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Horných Motešic 150,- €. Pán Boh zaplať.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

30. apríla 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy