LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

štvrtok:            Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

piatok:             Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

sobota:            Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, spomienka

nedeľa:            Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (7. – 13. novembra 2022)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Rudolf a Štefánia Jánošíkoví a deti
Utorok P. Lehota 1700 Za † Ján, Anna a dcéra Adelka
Streda D. Motešice 1700 Poďakovanie za 80 r. života, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok Neporadza 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Peťovskú
Piatok H. Motešice 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pajtinkovú a Jakubíkovú
Sobota P. Lehota 1700 Za † Anna Laššová (1 r.)
Nedeľa Neporadza   800 Za † z rodiny Beňovej a Drevenej
H. Motešice   915 Za † Vilma Žofčíková
D. Motešice 1030 Za † Mikuláš a Amália Kyselicoví, Rudelf a Helena Backoví

 

  1. V tomto týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov – v Dolných Motešiciach v stredu novembra a v Neporadzi vo štvrtok 10. novembra vždy po sv. omši (cca 1730). Na stretnutie si so sebou prineste vypracované témy z predchádzajúcich stretnutí.
  2. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Horných Motešíc 50,- € a z Neporadze 50,- €. Pán Boh zaplať.
  3. Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

 

 

5. novembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy