LITURGICKÝ KALENDÁR:

piatok:             Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

nedeľa:            Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (13. – 19. novembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Rudelf a Helena Backoví a syn Vladimír
Utorok P. Lehota 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čerňanskú
Streda D. Motešice 1700 Poďakovanie za 80 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Rudolf a Štefániu Jánošíkoví a rodičia z oboch strán
Piatok H. Motešice 1700 Poďakovanie za 40 rokov manželstva, ochranu Panny Márie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota P. Lehota 1700 Za † Alojz a Oľga Makišoví a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za †  Emília Kopecká (1 r.)
H. Motešice   915 Za † Pavol a Vincencia Mišákoví a Xénia Mišáková
D. Motešice 1030 Za †  Emília Gažová

 

  1. Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.
  2. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 2x po 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

11. novembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy