LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Všetkých svätých, slávnosť

štvrtok:            Spomienka na verných veriacich

sobota:            Sv. Karola Boromejského, spomienka

nedeľa:            Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (30. októbra – 5. novembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Milan a Jolana Beňoví a rodičia z oboch strán
Utorok P. Lehota 1700 Za farnosť
Streda Neporadza   800 Za uzdravenie otca, za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
H. Motešice   915 Za vyslyšanie v chorobe a za Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 1700 Za † rodičia Richtarechoví a Žáčikoví a ich deti
D. Motešice 1800 Na úmysel
Piatok H. Motešice 1700 Za † z rodiny Matúšoví a Mikušoví
Sobota Peťovka 1600 Za † z rodiny Čerňanskej a Peťovskej
P. Lehota 1700 Za † Michal Laššo
Nedeľa Neporadza   800 Za † Štefan Richtarech
H. Motešice   915 Za † Ľubomír Bližňák a rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 75 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
  1. V stredu novembra je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú dopoludnia tak ako v nedeľu.
  2. V stredu popoludní bude na cintorínoch pobožnosť za duše v očistci. Dolné Motešice o 1130 (po sv. omši), Peťovka o 1400, Petrova Lehota 1430 , Horné Motešice 1500, Neporadza (Bošianska) 1530 a (Rožňová) 1600
  3. V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (dušičky) možno pri návšteve kostola, modlitbou „Otče náš“ a vyznaním viery získať úplné odpustky v prospech duší v očistci. Tiež v dňoch 1. – 8. novembra pri návšteve cintorína a modlitbou za zosnulých možno získať odpustky v prospech duší v očistci. (Treba splniť aj tri zvyčajné podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca – a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.)
  4. Fórum života organizuje v poradí už 21. ročník podujatia „Sviečka za nenarodené deti“. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov alebo na cintorínoch a k modlitbe. Cena malej plastovej sviece je 2,- € a sklenenej voňavej je 5,- €.
  5. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami (okrem stredy!). Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  6. Kto má záujem o Katolícky kalendár na rok 2024 si môžete zakúpiť v sakristii (nástenný 1,50 € a stolový 3,50 €).
  7. Do zbierky na misije sa vyzbieralo 682,20 €. Pán Boh zaplať.

 

 

28. októbra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy