LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Všetkých svätých, slávnosť

streda:             Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

piatok:             Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

nedeľa:            Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (31. októbra – 6. novembra 2022)

Pondelok P. Lehota 1700 Poďakovanie za 90 r.života Antónie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok Neporadza   800 Za † Jozef a Emília Doktoroví a synovia Jozef a Ľubomír
H. Motešice   915 Poďakovanie za 80 r. života Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za farnosť
Streda Neporadza   800 Za †Viliam Richtarech (1 r.)
D. Motešice 1700 Za † Ján a Anna Kyselicoví
Štvrtok Neporadza 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lacovú
Piatok H. Motešice 1700 Za † Ľubomír Bližňak
Sobota Peťovka 1600 Za † z rodiny Čerňanskej a Peťovskej
P. Lehota 1700 Za † Ignác a Mária Masarikoví a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za † Jozef a Emília Matúšoví
H. Motešice   915 Za † Pavol Mišák, Vincencia a Xénia a rodičia
D. Motešice 1030 Za † Jozef Matúš
  1. V utorok novembra je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú dopoludnia tak ako v nedeľu.
  2. V utorok popoludní bude na cintorínoch pobožnosť za duše v očistci. Dolné Motešice o 1130 (po sv. omši), Peťovka o 1400, Petrova Lehota 1430 , Horné Motešice 1500, Neporadza (Bošianska) 1530 a (Rožňová) 1600
  3. V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (dušičky) možno pri návšteve kostola, modlitbou „Otče náš“ a vyznaním viery získať úplné odpustky v prospech duší v očistci. Tiež v dňoch 1. – 8. novembra pri návšteve cintorína a modlitbou za zosnulých možno získať odpustky v prospech duší v očistci. (Treba splniť aj tri zvyčajné podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca – a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.)
  4. Fórum života organizuje v poradí už 20. ročník podujatia „Sviečka za nenarodené deti“. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov alebo na cintorínoch a k modlitbe. Cena malej plastovej sviece je 1,- € a sklenenej voňavej je 5,- €.
  5. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami (okrem utorka!). Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  6. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti na ďalšie stretnutie v sobotu 5. novembra o 1400 do knižnice Obecného úradu v Horných Motešiciach.
  7. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 50,- € a 40,- €. Pán Boh zaplať.
  8. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

29. októbra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy