LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

sobota:            Sv. Martina  z Tours, biskupa, spomienka

nedeľa:            Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

 

úmysly svätých omší: (6. – 12. novembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Ján Laco
Utorok P. Lehota 1700 Za † Štefan, Anna a Mária Imrichoví a rodičia
Streda D. Motešice 1700 Za † Dezider a Janka Krajčioví a † z rodiny Krajčiovej a Tunegovej
Štvrtok Neporadza 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lacovú a Šedivú
Piatok H. Motešice 1700 Za † rodičia Bartolomej a Margita Gulejoví a starí rodičia Dianoví
Sobota P. Lehota 1700 Za † Ondrej Repár a deti
Nedeľa Neporadza   800 Za † Vladimír Backo
H. Motešice   915 Za † Anton a Antónia Rýdzioví a rodičia z oboch strán
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 85 rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

  1. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 50,- €, z Petrovej Lehoty 100,- € a z Dolných Motešíc 200,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

4. novembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy