• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

nedeľa:            Prvá adventná nedeľa

 

 

úmysly svätých omší: (27. novembra – 3. decembra 2023)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Karol a Margita Rychtarechoví, rodičia z oboch strán a † Pavol
Utorok P. Lehota 1700 Za † Michal a Mária
Streda Neporadza 1400 Za † Jozef Ciger                                                        (pohrebná)
D. Motešice 1700 Poďakovanie za 60 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Slavomír Ježek (1 r.)
Piatok H. Motešice 1700 Za † Vladimír Rychtarech a za † z rodiny Lobotkovej a Rychtarechovej
Sobota P. Lehota 1600 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pivarčiovú
Peťovka 1700 Za † František a Emília, rodičia a súrodenci, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Matušechovú
Nedeľa Neporadza   800 Za †  z rodiny Maxovej a Jánošíkovej
H. Motešice   915 Poďakovanie za 84. rokov života Antónie Púčikovej, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za † Miroslav a rodičia Július a Terézia, brat Július a za † z rodiny Tunegovej

 

  1. Dnes (v nedeľu) na sviatok Krista Kráľa sa vo farskom kostole po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami (okrem stredy!). Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  3. Budúcou nedeľou začína adventné obdobie (nový liturgický rok). Na začiatku sv. omší budeme požehnávať adventné vence.
  4. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Neporadze 2x 100,- €. Pán Boh zaplať.
  5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

25. novembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy