• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

utorok:            Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

štvrtok:            Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

piatok:             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

nedeľa:            Prvá adventná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (21. – 27. novembra 2022)

Pondelok Neporadza 1300 Za † Emília Kopecká (pohrebná)
P. Lehota 1700 Poďakovanie za dožitých 80. rokov života Anny, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok Neporadza 1700 Za † Ján Laco
Streda D. Motešice 1700 Za † Štefan a Irena Gažoví a deti
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Štefan a Mária Filkoví
Piatok H. Motešice 1700 Za † Miroslav Beňo a syn Miroslav, Milan Kobyda a za duše v očistci
Sobota P. Lehota 1700 Za † Emil, Pavol a syn Ľuboš a rodičia
Nedeľa Neporadza   800 Za † Eduard, Július a rodičia z oboch strán
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu a rodinu
D. Motešice 1030 Za † Enoch a Mária Popelkoví, Albín a Adela Richtarechoví

 

  1. Dnes (v nedeľu vo farskom kostole) na sviatok Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (eRko) pozýva deti v sobotu 26. novembra o 1400 na stretnutie do Kultúrneho domu v Horných Motešiciach.
  3. Budúcou nedeľou začína adventné obdobie (nový liturgický rok). Na začiatku sv. omší budeme požehnávať adventné vence.
  4. V sakristii si môžete zakúpiť „Kalendáre na rok 2023“ .
  5. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v týždni Bohu známi z Dolných Motešíc 200,- €.
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

19. novembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy