• Domov
 • /
 • Farské oznamy
 • /
 • TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR:

pondelok:        Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

streda:             Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

štvrtok:           Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka

nedeľa:           Prvá adventná nedeľa

 

úmysly svätých omší: (22. – 28. novembra 2021)

Pondelok Neporadza 13.00 Za † Miroslav Mišina (pohrebná)
P. Lehota 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc Františky Mitickej a rod. Denkeovej a za † Viktor, Anton, Magdaléna a rodičia Jozef a Terezka
Utorok Neporadza 17.00 Za † Benedikt Kopecký a rodičia
Streda D. Motešice 17.00 Za Božiu pomoc a za zdravie pre Miladu                 (kostol)
Štvrtok Neporadza 17.00 Za † Viliam Richtarech
Piatok H. Motešice 17.00 Za † Jozef a Mária Masároví
Sobota P. Lehota 17.00 Za † Emil, Pavol, Ľuboš a starí rodičia
Nedeľa Neporadza   8.00 Poďakovanie za dožitých 70 r. života Anny a za Božiu pomoc pre rodinu
H. Motešice   9.15 Poďakovanie za dožitých 90 r. života Margity, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 10.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu a rodinu
 1. omše budú odslúžené pri zachovaní aktuálne platných protipandemických opatrení.
 2. Dnes (v nedeľu vo farskom kostole) na sviatok Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 3. Budúcou nedeľou začína adventné obdobie (nový liturgický rok). Na začiatku sv. omší budeme požehnávať adventné vence.
 4. Úmysly sv. omší, ktoré neboli odslúžené v čase od 31. októbra do 12. novembra budú odslúžené v náhradnom termíne po osobnom alebo telefonickom dohovore na vyššie uvedenom tel. čísle.
 5. Pri východe z kostola si môžete kúpiť „Sviečku za nenarodené deti“ (malá 1,- €; veľká 5,- €).
 6. Môžete si tiež zakúpiť „Kalendáre na rok 2022“ (nástenný 1,50 €; stolový 3,- €).
 7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

20. novembra 2021