LITURGICKÝ KALENDÁR:

streda:             Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

sobota:            Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre, sviatok

nedeľa:           Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

 

úmysly svätých omší: (15. – 21. novembra 2021)

Pondelok Neporadza 17.00 Za † Ján Fiala (1r)
Utorok P. Lehota 17.00 Poďakovanie za 79 rokov života Anny a za Božie požehnanie pre rodinu
Streda D. Motešice 17.00 Za † Štefan a Emília Koišoví                                   (kostol)
Štvrtok P. Lehota 11.00 Za † Anna Laššová   (pohrebná)
Neporadza 17.00 Za † Irena Jedličková (1r)
Piatok H. Motešice 17.00 Za † Miroslav Beňo, syn Miroslav a Milan Kobyda
Sobota P. Lehota 17.00 Za † Michal Laššo
Nedeľa Neporadza   8.00 Za † rodičia a deti Ďurinoví
H. Motešice   9.15 Za † Vendel a Helena Smolkoví
D. Motešice 10.30 Za Božiu pomoc a zdravie pre Martu
  1. omše budú odslúžené pri zachovaní aktuálne platných protipandemických opatrení.
  2. Úmysly sv. omší, ktoré neboli odslúžené v čase od 31. októbra do 12. novembra budú odslúžené v náhradnom termíne po osobnom alebo telefonickom dohovore na vyššie uvedenom tel. čísle.
  3. Pri východe z kostola si môžete kúpiť „Sviečku za nenarodené deti“ (malá 1,- €; veľká 5,- €).
  4. Môžete si tiež zakúpiť „Kalendáre na rok 2022“ (nástenný 1,50 €; stolový 3,- €).

 

  1. novembra 2021

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 sa nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák rozhodol s platnosťou od 15. novembra 2021, udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok na tých územiach Nitrianskej diecézy, ktoré sa aktuálne nachádzajú alebo aj neskôr budú nachádzať v 3. stupni ohrozenia (tzn. že daná farská alebo filiálna obec sa bude nachádzať v okrese, ktorý bude na covidovej mape čiernym okresom alebo územím).

 

Dišpenz platí pre všetkých veriacich, ktorí žijú alebo sa aktuálne nachádzajú na takomto území Nitrianskej diecézy. Dišpenz platí len v období, keď sa daná farská alebo filiálna obec bude nachádzať v čiernom území, t.j. v 3. stupni ohrozenia. Keď okres alebo územie prejde z 3 do 2. stupňa ohrozenia, tzn. z čiernej do bordovej farby, dišpenz stráca platnosť.