LITURGICKÝ KALENDÁR:

štvrtok:            Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

nedeľa:            Tridsiata štvrtá nedeľa v cezr. období – Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

 

úmysly svätých omší: (14. – 20. novembra 2022)

Pondelok Neporadza 1700 Za † Vladimír Backo
Utorok P. Lehota 1700 Za † Alojz a Magdaléna Matúšoví
Streda D. Motešice 1700 Za † Rudolf a Alžbeta Masároví
Štvrtok Neporadza 1700 Za † rodičia Rudolf a Amália Laššoví a syn Jozef
Piatok H. Motešice 1700 Za † Emília Králiková (pohr.)
Sobota P. Lehota 1700 Za † Michal Laššo
Nedeľa Neporadza   800 Za † Ján Fiala
H. Motešice   915 Za † rodičia Gulejoví a starí rodičia Dianoví
D. Motešice 1030 Poďakovanie za 80 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

  1. V tomto týždni pokračujeme stretnutiami birmovancov – v Horných Motešiciach v piatok novembra a v Petrovej Lehote v sobotu 19. novembra vždy po sv. omši (cca 1730). Na stretnutie si so sebou prineste vypracované témy z predchádzajúcich stretnutí.
  2. V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispeli v minulom týždni Bohu známi z Dolných Motešíc 50,- €, Horných Motešíc 50,- € a z Neporadze 50,- €.
  4. Do zbierky pre potreby farnosti sa vyzbieralo 808,30 €. Pán Boh zaplať.

 

 

12. novembra 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy