LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

streda:             Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

sobota:            Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

nedeľa:            Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (27. júna – 3. júla 2022)

Pondelok Neporadza 1900 Za † Albert a Štefánia Rehákoví a deti
Utorok P. Lehota 1800 Za † z rodiny Košťálovej
H. Motešice 1900 Za farnosť
Streda Neporadza 800 Za farnosť
D. Motešice 1900 Za † Anton a Eva Púčikoví a Anastázia Bučková
Štvrtok Neporadza  1900 Za † rodičia Žiklikoví a Kašičkoví
Piatok H. Motešice 1900 Za † Helena Peťková
Sobota P. Lehota 1900 Za † Rudolf a Štefánia Mitickí a deti
Nedeľa Neporadza   800 Za farnosť
H. Motešice   915  Ľubica Mičíková (1 r.)
D. Motešice 1030 Za † Jozef a Margita, Ján a Angela Lacoví a deti

 

  1. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších v piatok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  2. Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra).
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispela v minulom týždni Bohu známa rodina z Neporadze 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

25. júna 2022

Informačný servis nitrianskej diecézy